Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 12.01.2005r


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/280/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 12.01.2005r

DOCHODY BUDŻETU GMINY

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2005r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu

Kwota

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

72.100

75011

Urzędy wojewódzkie

72.100

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

72.100

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1.160

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

1.160

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.160

752

Obrona narodowa

500

75212

Pozostałe wydatki obronne

500

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

500

852

Pomoc społeczna

2.102.000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społecznego

2.054.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2.054.000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

38.000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

38.000

Ogółem

2.175.760

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 09:49