Uchwała Nr XXV/287/2005 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów


Uchwała Nr XXV/287/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 lutego 2005 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych na 2005 rok

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401; 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XVI/191/2004 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-04-2005 10:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-04-2005 10:27