Uchwała Nr XXVIII/325/ 2005 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej


Uchwała Nr XXVIII/325/ 2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 90 f Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2572, Nr 281, poz. 2780 z 2005 r. Nr 17 poz. 141) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/306/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Węgorzyno (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 883) wprowadza się zmiany polegające na skreśleniu § 10 ust. 2 w całości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:17