UCHWAŁA Nr XXIX/ 337/2005 w sprawie wyrażenia opinii nt. inwestycji polegającej na budowie obwodnicy w


UCHWAŁA Nr XXIX/ 337/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 02 września 2005 roku

w sprawie wyrażenia opinii nt. inwestycji polegającej na budowie obwodnicy w

miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20 - II etap

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.Nr z 2004 r. Nr 92 poz. 880; zmiany: M.P. Nr 44 poz. 779; z 2005r Dz.U.Nr 113 poz. 954) w związku z art. 19 ustawy z dnia 18 maja 2005 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 113poz. 954) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala co następuje:

§ 1

Opiniuję pozytywnie inwestycję polegającą na budowie obwodnicy w miejscowości Węgorzyno w ciągu drogi krajowej nr 20 - II etap.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-09-2005 21:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2005 21:32