Uchwała Nr XXX/340/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Trzebawie


Uchwała Nr XXX/340/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Trzebawie
w gm. Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych
w obrębie ewidencyjnym Trzebawie, obejmujących działki o nr ewidencyjnych:

- 128/1 o pow. 0,0720 ha w Trzebawiu nr 9a,

- 128/2 o pow. .0.720 ha w Trzebawiu nr 9b,

- 128/3 o pow.0,2685 ha w Trzebawiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:44