Uchwała Nr XXX/341/2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno


Uchwała Nr XXX/341/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 września 2005 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203), art. 37. ust. 2. pkt. 6 ustawy
z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r.) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, obejmującej działkę o nr ewidencyjnym 251/96 o pow. 0,0270 ha na rzecz Pana Leszka Romualda Doburzyńskiego jako niezbędnej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - działka nr 799 stanowiącej własność ww. osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 12-10-2005 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-10-2005
Ostatnia aktualizacja: - 12-10-2005 09:46