Uchwała Nr XXXII/365/2005 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XLVII/334/98 z dnia 19.02.1998r...


Uchwała Nr XXXII/365/2005

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 2 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XLVII/334/98 z dnia 19.02.1998r w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz podwyższenia wysokości opłaty rocznej za nieruchomości oddawane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441 ) oraz art.76
ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wykreśla się w całości § 2 z uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XLVII/334/98 z dnia 19.02.1998r w sprawie ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz podwyższenia wysokości opłaty rocznej za nieruchomości oddawane w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 08-12-2005 15:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2005
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2005 15:20