Uchwała Nr XXXV/397/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych ...


Uchwała Nr XXXV/397/2006

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 7.04.2006 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych
w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, w gminie Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz.128), art. 37. ust. 2. pkt. 6 ustawy z dnia 21.08.1997r
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782;
z 2005r Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420; z 2005r Nr 175, poz.1459 ) Rada Miejska
w Węgorzynie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych płożonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno oznaczonych numerami działek 1247/3
i 1247/4 o powierzchni 0,0011 ha każda z nich, jako niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych ( 834 i 833), stanowiących własność małżonków Ireny i Mariana Wolter, którzy zamierzają te nieruchomości nabyć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 13-04-2006 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 13-04-2006 14:03