Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka rolna


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXII/198/08 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28 sierpnia 2008 r. - podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości ( stawka podatku VAT zwol.)

1

dz. nr 28 o pow. 0,3824 ha

KW brak

Obręb nr 1 m. Węgorzyno

Niezabudowana działka gruntu rolnego, położona w strefie peryferyjnej miasta Węgorzyno przy granicy z obrębem ewidencyjnym Połchowo. Dostęp do działki z dróg gruntowych stanowiących odgałęzienie z ulicy Runowskiej i Nowy Świat. Sąsiedztwo terenów rolnych. Grunt działki płaski z nieznacznym skłonem w kierunku Wsch., zaorany, uporządkowany po zbiorach. Działka w kształcie zbliżonym do wydłużonego prostokąta. Odległość do najbliższych zabudowań około 250 m.

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej: tereny rolne.

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

Natura 2000.

6 620,00 zł

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu złożyć wniosek o ich nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 31 października 2008 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul.Rynek 1 pokój nr 26 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 267 od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1500.

Wywieszono dnia 19.09.2008 r.

Do dnia 10.10.2008 r.

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-10-2008 08:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Ociepa 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2008 08:55