Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim


BURMISTRZ WĘGORZYNA

 

Ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUNOWIE POMORSKIM

( 73-155 WĘGORZYNO)

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r., w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek( Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 826, nr 189, poz.1854)

 

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

3. Wszystkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane w przypadku kserokopii oryginałów dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”, do dnia 14.04.2009 roku, na adres:

 

URZĄD MIEJSKI UL. RYNEK 1 73-155 WĘGORZYNO

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Węgorzyna ( Urząd Miejski ul. Rynek 1

73-155 Węgorzyno )

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

 

 

Węgorzyno dnia 31.03.2009

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-03-2009 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Bobryk 31-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Piotr Kwieciński 31-12-2010 12:40