działka nr 88/3 w Ginawie


W Y K A Z

Burmistrz Węgorzyna działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. ) w związku z uchwałą Nr XXVIII/334/2005 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 28.06.2005 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

OKRES WYWIESZENIA WYKAZU - 21 dni

Lp.

Oznaczenie wg. danych ewidencyjnych, pow. działki w ha i nr KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości - zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

Cena nieruchomości

brutto

(podatek VAT ,,zw.”)

1

2

3

4

5

1

dz. nr 88/3

o pow. 30,60 ha (symbol użytku ,,Tr”)

KW nr 20970

obręb Ginawa, mm Gmina Węgorzyno

Działka gruntu o wydłużonym kształcie w obrysie nieregularnym. Grunt zrekultywowany w kierunku leśnym po eksploatacji złóż kruszywa mineralnego. Teren działki nierówny z rozległą niecką po wyrobisku złoża kopalin. Sąsiedztwo działki stanowią tereny rolne, zabudowa wsi Waliszewo (w Gminie Ińsko) i teren eksploatacji kruszywa (po przeciwnej stronie drogi publicznej).

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej

- tereny rolne.

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego

- Natura 2000 ,,Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego;

- granice perspektywicznego występowania kopalń.

147.596,00

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, stosownie do art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) winny w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o jej nabycie .

Okres 6 tygodni upływa z dniem 27.05.2009 r.

Bliższych informacji o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie, ul. Rynek 1 pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr 091 39 71 402 od poniedziałku do piątku w godz. 830 do 1530.

Wywieszono dnia 15.04.2009 r.

Do dnia 05.05.2009 r. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 15-04-2009 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Chodorowska 15-04-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2009 14:07