Wykaz nieruchomości do dzierzawy dz. 1/16 w obrębie Połchowo


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r., Nr 201, poz. 651 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Węgorzyna podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości gruntowej

oznaczonej numerem 1/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo, Gmina Węgorzyno,

stanowiącej własność Gminy Węgorzyno, przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat

wyłącznie pod jednoroczne uprawy polowe

OKRES WYWIESZENIA: 21 dni

1. Nr działki

2. Pow. działki

3. Położenie

4. Nr KW

Czynsz w q żyta od gruntu rocznie

1. Opis

nieruchomości

2. Sposób

zagospodarowania

Przeznaczenie w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Węgorzyno

1. dz. 1/16

2. pow. 27,14 ha

3. obr. Połchowo

Gmina Węgorzyno

4. KW Nr 16725

52,7936 q

1. Niezabudowana

działka gruntu.

2. Jednoroczne

uprawy polowe

Kierunki modernizacji i rozwoju struktury funkcjonalno - przestrzennej:

- tereny działalności gospodarczej P-produkcji, BS-bazy składu,

System terenów chronionych i kierunki ochrony zasobów środowiska przyrodniczego:

- Natura 2000 „Ostoja Ińska”, granica Otuliny Ińskiego Parku Krajobrazowego.

Kierunki modernizacji i rozwoju układu komunikacji oraz sieci uzbrojenia technicznego:

- strefa rozwoju elektrowni wiatrowych.

Czynsz dzierżawny płatny będzie w 4 ratach kwartalnych (jak w przypadku podatku rolnego) w pieniądzach, a wartość ustalona będzie wg ceny 1 q żyta stosowanej do naliczania podatku rolnego. Szczegółowych informacji udziela się w pok. nr 26 - II piętro w Urzędzie Miejskim w Węgorzynie przy ul. Rynek 1.

Okres wywieszenia wykazu - 21 dni

Wywieszono dnia 03.09.2010 r.

Do dnia 24.09.2010. włącznie

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Węgorzynie przy ul. Rynek 1

Zdjęto dnia ………………

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Ociepa 06-09-2010 14:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Mazuro 06-09-2010
Ostatnia aktualizacja: - 06-09-2010 14:21