Uchwała Nr II/16/2002

Uchwała Nr II/16/2002

Uchwa*a Nr II/16/2002

Rady Miejskiej w W*gorzynie

z dnia 6 grudnia 2002 r.

w sprawie wyra*enia zgody na sprzeda* niezabudowanych nieruchomo*ci, stanowi*cych dzia*ki nr 117/2 o pow.0,43 ha, nr 117/3 o pow.0,27 ha i nr 117/4 o pow. 0,18 ha w obrębie ewidencyjnym Brzeźniak w gm. Węgorzyno

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9, lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

Wyra*a si* zgod* na sprzeda* nieruchomo*ci niezabudowanych, stanowi*cych dzia*ki* nr 117/2 o pow.0,43 ha, nr 117/3 o pow.0,27 ha i nr 117/4 o pow.0,18 ha w obrębie ewidencyjnym Brzeźniak w gm. Węgorzyno

§ 2

Uchwa*a wchodzi w życie z dniem podj*cia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:34