Uchwała Nr I/1/2002

Uchwała Nr XXXVII/

Uchwała Nr I/1/2002

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzynie

Na podstawie art. 19 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) Rada Miejska w Węgorzynie uchwala, co następuje:

§ 1

W wyniku wyboru w drodze głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Miejskiej
w Węgorzynie został wybrany Jan Piotrowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 10-04-2003 06:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-04-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-04-2003 06:21