Uchwała Nr VI/86/2003

Uchwała Nr VI/86/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/10/2002 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84,
Nr 200, poz.1683) uchwala się, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 91, poz. 1970):
1) W § 2 dodaje się pkt 6) o brzmieniu:
"6) Nieruchomości lub ich części, obiekty budowlane lub ich części wykorzystywane na cele działalności sportowej."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 14:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 14:52