Uchwała Nr VI/79/2003


Uchwała Nr VI/79/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.


w sprawie określenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej za udział w sesjach Rady Miejskiej i pracach komisji Rady Miejskiej przysługuje każdorazowo dieta w wysokości 240% diety z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.


§ 2

Traci moc uchwała Nr XXVII/175/96 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 18 kwietnia 1996 roku
w sprawie w sprawie określenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:15