Uchwała Nr VI/78/2003


Uchwała Nr VI/78/2003
Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Burmistrza Gminy i Miasta w Węgorzynie z wykonania budżetu gminy za rok 2002 udziela się absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgorzyno z tego tytułu.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Lucyna Wolska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 02-06-2003 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-06-2003 15:17