IX_107_2003


Uchwała Nr IX/107/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania długoterminowego

na okres dwóch lat na zadanie pn. „ Adaptacja budynku po byłej Szkole

Podstawowej w Kąkolewicach na mieszkania”

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 litera e ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591; z 2002 r Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717) uchwala się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania długoterminowego zobowiązania finansowego na okres dwóch lat na realizację inwestycji na zadanie pn. „ Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kąkolewicach na mieszkania” na kwotę nie przekraczającą 200 tysięcy złotych.

§ 2

Zobowiązanie Gminy z tytułu realizacji inwestycji o której mowa w § 1 płatne byłoby
w latach 2003 do 2004r z dochodów własnych gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:22