IX_110_2003


Uchwała Nr IX/110//2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 29 sierpnia 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 13 lat oraz wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargu ograniczonego, nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym
nr 1 miasta Węgorzyno, stanowiącej zabudowaną działkę nr 841 o pow. 0,1127 ha,
przy ul. Runowskiej 22 w Węgorzynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), art. 40. ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 i z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na wydzierżawienie na okres 13 lat nieruchomości położonej w Węgorzynie przy
ul. Runowskiej 22, w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, zabudowanej budynkiem przychodni, budynkiem gospodarczym oraz budowlami: wiatą zadaszoną, ogrodzeniem i śmietnikiem, stanowiącej działkę nr 841 o pow. 0,1127 ha, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 2

Wyraża zgodę na zbycie, po upływie 31.12.2005 r., w formie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w Węgorzynie przy ul. Runowskiej 22, w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, zabudowanej budynkiem przychodni, budynkiem gospodarczym oraz budowlami: wiatą zadaszoną, ogrodzeniem i śmietnikiem, stanowiącej działkę nr 841 o pow. 0,1127 ha, z przeznaczeniem wyłącznie na realizację zadań w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 10-10-2003 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 10-10-2003 10:23