Uchwała Nr VIII/96/2003 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomośc


Uchwała Nr VIII/96/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie nieruchomości położonych w miejscowości Runowo, w gm. Węgorzyno

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r Nr 80, poz. 717 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, Terenowego Oddziału w Szczecinie:

- lokali mieszkalnych nr 5 i 6 w Runowie nr 59 wraz z udziałem w działce gruntu nr 245/12 o

pow. 0,0951 ha

- udziału wynoszącego 250/1000 w zabudowanej budynkiem gospodarczym działce nr 245/10

o pow. 0,0516 ha w Runowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 10:31