Uchwała Nr VIII/99/2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej "Jutrzenka" w Łobzie ora


Uchwała Nr VIII/99/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi - Spółdzielni Mieszkaniowej „Jutrzenka” w Łobzie oraz zastosowanie bonifikaty od ceny

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r Nr 80, poz. 717 ), art. 32. ust.1, art. 37. ust. 2. pkt. 5, art. 68. ust. 1. pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r Nr 6, poz. 70; z 2001 r. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984,
Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240,
poz. 2058 i z 2003 r Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 ) Rada miejska w Węgorzynie uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 251/72 o pow.0,0275 ha w Węgorzynie przy ul. Grunwaldzkiej
nr 24, w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, na rzecz jej użytkownika wieczystego - Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jutrzenka” w Łobzie.

2.Wyraża się zgodę na zastosowanie 15 % bonifikaty od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego jeżeli nieruchomość będzie sprzedawana Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 11:02