Uchwała Nr VIII/105/2003 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących lokalizacji kamiennego obelisku


Uchwała Nr VIII/105/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 27 czerwca 2003 r.

w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących lokalizacji kamiennego obelisku

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717) uchwala się,
co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuje się Burmistrza Węgorzyna do podjęcia działań zmierzających do określenia lokalizacji kamiennego obelisku upamiętniającego utworzenie w Węgorzynie w 1786 r. „Żołnierskiego Bractwa Strzeleckiego”.

  2. Zgodna na budowę obelisku wyrażona będzie w formie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 22-12-2003 11:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-12-2003 11:06