Uchwała Nr XII/158/2003


Uchwała Nr XII/158/2003

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 28 listopada 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sarnikierz, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 29/1 o pow. 0,21 ha, w formie bezprzetargowej, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806: z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) , art. 32. ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r z dalszymi zmianami ) uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Sarnikierz, w gm. Węgorzyno, stanowiącej działkę gruntu nr 29/1 o pow. 0,21 ha, wyłącznie wieczystemu użytkownikowi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 31-12-2003 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 31-12-2003 13:39