Uchwała Nr XV/181/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - ANR Teren. Oddz. w Szczecinie niezabudowanych nieruch. grunt. położ. w obrębie nr 1


Uchwała Nr XV/181/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 : z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ), uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Węgorzyno, od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowego Oddziału w Szczecinie niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno, stanowiących działki nr:

- 456 o pow. 0,0609 ha przy ul. Łąkowej

- 454 o pow. 0,0113 ha przy ul. Łąkowej

- 481/1 o pow. 0,0250 ha,

- 481/2 o pow. 0,2632 ha,

- 482/1 o pow. 0,3667 ha,

- 482/2 o pow. 0,3261 ha

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 15:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 15:22