Uchwała Nr XV/183/2004 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


Uchwała Nr XV/183/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 stycznia 2004 roku

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 7 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, zmiany: Dz. U. Nr 86 poz. 958, Nr 12, poz.136, z 2001 r. Dz. U. Nr 125, poz.1371, z 2002 r. Dz. U. Nr 25, poz.253, Nr 41, poz. 365. Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, 721, Nr 200 poz. 1953 ) uchwala się co następuje :

§ 1

Istniejącą drogę publiczną usytuowaną w miejscowości Gościsław na działce nr 4 o powierzchni 1,32 ha w obrębie ewidencyjnym Gościsław, zalicza się do kategorii dróg gminnych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 15-04-2004 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2004
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2004 15:08