Uchwała Nr XVII/210/2004 w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących utworzenia Straży Miejskiej w Węgorzynie


Uchwała Nr XVII/210/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących utworzenia Straży Miejskiej w Węgorzynie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 (Dz. U. Nr 228 poz. 2255) uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zobowiązuje się Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Straży Miejskiej w Węgorzynie.

  2. Decyzja o utworzeniu Straży Miejskiej zostanie podjęta przez Radę Miejską w odrębnej uchwale, po przedstawieniu kompletu dokumentów przez Burmistrza.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Zduńczyk 19-07-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 19-07-2004 08:53