Uchwała Nr 231 zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 ...


UCHWAŁA Nr XX/231/2004

RADY MIEJSKIEJ w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 w

sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568 ) oraz art. 21 ust.1 pkt. 1 oraz art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego ( Dz.U.Nr 71 poz. 733; z 2002r Nr 113 poz. 984, Nr 168 poz.1383, ; z 2003r Nr 113 poz. 1069; z 2004r nr 116 poz. 1203) uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXV/395/2002 z dnia 07.02.2002 w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgorzyno na lata 2002-2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 skreśla się poz. 179 (Dłusko).

2) w załączniku nr 3 do wykazu lokali socjalnych z terenu gminy wprowadza się pozycje:

  1. „poz. 6. Runowo 59/5 - powierzchnia lokalu 26,20m2 (I piętro)- 1 pokój, kuchnia, przedpokój, wc na podwórzu, brak kanalizacji, pobór wody w lokalu”

  2. „poz. 7. Runowo 59/6 - powierzchnia lokalu 32,90m2 (I piętro)- 1 pokój, kuchnia, wc na podwórzu, brak kanalizacji, pobór wody w lokalu”

  3. „poz. 8. Dłusko 18/3 - powierzchnia lokalu 56,40m2 - 3 pokoje, kuchnia, wc i łazienka wykonana na koszt najemcy”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 08:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 08:53