Uchwała Nr 223 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łobez 9 lokali mieszkalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno...


Uchwała Nr XX/223/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łobez 9 lokali mieszkalnych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Węgorzyno, przy ul. Osiedle 40 Lecia PRL nr 29, 31, 33 i 35 usytuowanych na działkach nr 741/3 o pow. 0,1575 ha i nr 805/13 o pow. 0,0086 ha wraz z częściami przynależnymi i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3355/10000

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271), uchwala się, co następuje:

§ 1

1.Wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Łobez

9 lokali mieszkalnych położonych w 26 lokalowym budynku mieszkalnym w Węgrzynie przy ul. Osiedle 40 Lecia PRL 29, 31, 33 i 35 wraz z częściami przynależnymi usytuowanych na działkach nr 741/3 o pow. 0,1575ha i nr 805/13 o pow.0,0086 ha wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3355/10000, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr 11987 ( dawniej 86106).

2. Szczegółowy opis lokali, części przynależnych i udziału w nieruchomości wspólnej stanowi załącznik nr 1 do uchwały

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr XX/ 223/ 2004

z dnia 20.08.2004

Szczegółowy opis lokali mieszkalnych, części przynależnych i udziału w nieruchomości wspólnej

Podlegający nieodpłatnemu przekazaniu Gminie Węgorzyna przez Skarb Państwa reprezentowany przez Nadleśnictwo w Łobzie posiadające nieruchomość w zarządzie

Wyszczególnienie

Powierzchnia w m2

Wielkość udziału w nieruchom.

Wspólnej

Lp

Nr

klatki

Nr lokalu

Najemca

lokalu

piwnicy

Razem

1

29

2

Jaskulski Marek i Dorota

65,30

11,40

76,70

366/10000

2

29

4

Grabowski Dariusz i Irena

65,30

11,80

77,10

368/10000

3

29

7

Abamczuk Teresa

65,30

11,40

76,70

366/10000

4

31

5

Wiśniewski Hieronim i Renata

66,90

10,60

77,50

370/10000

5

31

6

Staruch Mirosław i Agata

55,00

18,00

73,00

348/10000

6

33

5

Szary Józef i Jadwiga

77,20

11,30

88,50

422/10000

7

33

6

Sękiw Edward i Urszula

65,30

17,20

82,50

394/10000

8

35

3

Nowosad Danuta

66,90

17,40

84,30

402/10000

9

35

4

Maras Helena

55,00

11,80

66,80

319/10000

Razem

X

X

X

582,20

120,90

703,10

3355/10000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 08:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 08:10