Uchwała Nr 224 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Węgorzyno ograniczonym prawem rzeczowym...


Uchwała Nr XX/ 224/ 2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy Węgorzyno ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” Spółki Akcyjnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego nr 11.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271), uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na odpłatne obciążenie nieruchomości gruntowych zabudowanych w części trafostacjami, stanowiących działki nr :

- 176/1 o pow. 0,0138 ha w Runowie,

- 116 o pow. 1,76 ha w Runowie,

- 114 o pow. 1,70 ha w Cieszynie,

- 118 o pow.0,2168 ha w Zwierzynku,

- 512/1 o pow. 0,7956 ha w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno

ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem na czas nieokreślony na rzecz Grupy Energetycznej „ENEA” Spółki Akcyjnej w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego nr 11.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 08:14