Uchwała Nr 226 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lesięcin, stanowiącej działkę nr 1/3 o pow. 0,11 ha


Uchwała Nr XX/ 226/ 2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 20 sierpnia 2004 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Lesięcin, stanowiącej działkę nr 1/3 o pow. 0,11 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 153, poz. 1271),uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Lesięcin, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 1/3 o pow. 0,11 ha.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 06-10-2004 08:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 06-10-2004 08:18