Uchwała Nr XXII/247/2004 w sprawie przyjęcia Programu Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Węgorzyno


Uchwała Nr XXII/247/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie
z dnia
19 listopada 2004 r.


w sprawie przyjęcia
Programu Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Węgorzyno

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:


§ 1

Przyjmuje się Program Bezpieczeństwa Mieszkańców Gminy Węgorzyno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:19