Uchwała Nr XXII/248/2004 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej


Uchwała Nr XXII/248/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 18, ust 2. pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178; z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67,
poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643; z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995,
Nr 130, poz. 1112; z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176, Nr 217, poz. 2125) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwalnia się osoby fizyczne od opłaty pobieranej od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, dotyczącego uzupełnienia przez przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej brakujących danych, o których mowa w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, wniesione przez przedsiębiorców w terminie do dnia 31 grudnia 2004 r.

§ 2

Zwolnienie od opłaty obejmuje również przedsiębiorców, którzy dokonali uzupełnienia brakujących danych, o których mowa w art. 7b ust. 2 ustawy Prawo działalności gospodarczej, od początku roku 2004.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Węgorzyna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 10:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 10:23