Uchwała Nr XXII/265/2004 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę


Uchwała Nr XXII/265/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 19 listopada 2004 r.

w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera e ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku oświatowego w Runowie Pomorskim upoważnia się Burmistrza do zaciągania w roku 2004 i w roku następnym zobowiązań finansowych
do kwoty 400.000 złotych ( czterysta tysięcy złotych ) obciążających budżet roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Janus

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 20-12-2004 11:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-12-2004 11:03