Uchwała Nr XXIII/266/2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A. praw majątkowych


Uchwała Nr XXIII/266/2004

Rady Miejskiej w Węgorzynie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A. praw majątkowych - użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 250/2 o pow. 0,3886 ha w zamian za zaległości podatkowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt. 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie od Skarbu Państwa PKP S.A praw majątkowych - użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Węgorzyno, stanowiącej działkę nr 250/2 o pow. 0,3886 ha w zamian za zaległości podatkowe.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                        Jan Piotrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Kwieciński 26-01-2005 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 26-01-2005 08:03