Przetarg na Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-12-04 11:54:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-12-04 12:02:40 102 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postA_powania.pdf 2012-12-12 15:13:06
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-12-13 15:29:48