Przebudowa wewnętrzna budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Ginawie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.03.2013.13.40.22_OgA_oszenie_Ginawa.docx 2013-03-26 13:40:22
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.03.2013.13.40.22_SIWZ_A_wietlica_Ginawa.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-03-26 13:40:22 200 razy
2 projekt.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-03-26 13:40:22 173 razy
3 specyfikacja_techniczna.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-03-26 13:40:22 165 razy
4 zalacznik_pomocniczy_przedmiary.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-03-26 13:40:31 371 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.03.2013.08.36.20_OdpowiedAo_na_zapytanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-28 08:36:20
2 28.03.2013.08.36.34_OdpowiedAo_na_zapytanie_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-03-28 08:36:34
3 04.04.2013.14.34.29_WyjaA_nienie_do_projektu_nr__2.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-04-04 14:34:29
4 05.04.2013.12.39.55_04.04.2013_odpowiedz_na_pytanie_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-04-05 12:39:55
Wynik postępowania
1 18.04.2013.12.45.47_INFORMACJA_O_WYBORZE.pdf 2013-04-18 12:45:47
Udzielenie zamówienia
1 09.05.2013.11.50.26_OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia..docx 2013-05-09 11:50:26