Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Węgorzyno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 29.05.2013.15.21.21_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2013-05-29 15:21:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 29.05.2013.15.21.21_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-29 15:21:21 72 razy
2 29.05.2013.15.21.40_ZaA_._Nr_1_-_WzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-29 15:21:40 52 razy
3 29.05.2013.15.22.05_ZaA_._Nr_2_-_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-05-29 15:22:05 64 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 04.06.2013.13.25.59_odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-04 13:25:59
Wynik postępowania
1 07.06.2013.14.55.36_wynik_postepowania.pdf 2013-06-07 14:55:36
Udzielenie zamówienia
1 26.06.2013.13.59.25_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-06-26 13:59:25