Usługa w zakresie kompleksowego zorganizowania warsztatów: Nasze M dla uczestników projektu POMÓŻ SOBIE od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 21.06.2013.13.56.20_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-06-21 13:56:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 21.06.2013.13.56.20_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 13:56:20 77 razy
2 21.06.2013.13.57.18_ZaA_A_cznik_Nr_1_-_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-06-21 13:57:18 71 razy
Wynik postępowania
1 09.07.2013.15.34.07_130709152518030.pdf 2013-07-09 15:34:07
Udzielenie zamówienia
1 06.08.2013.12.02.33_ogA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia.pdf 2013-08-06 12:02:33