Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Winniki, dł. 0,500 km, szer. 4,0m, na dz. nr 39, obręb Winniki, gm. Węgorzyno.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 01.08.2013.14.42.23_OgA_oszenie_-_droga_Winniki.pdf 2013-08-01 14:42:23
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 01.08.2013.14.42.23_SIWZ_droga_Winniki.doc Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:42:23 174 razy
2 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:42:23 0 razy
3 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:44:48 0 razy
4 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:45:35 0 razy
5 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:46:19 0 razy
6 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:47:12 0 razy
7 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:48:32 0 razy
8 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:48:02 0 razy
9 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:51:35 0 razy
10 za??czniki_do_przetergu_-_droga_winniki.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:51:55 0 razy
11 za??czniki_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:53:14 0 razy
12 za??czniki_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:55:54 0 razy
13 zalaczniki_do_przetergu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-01 14:56:00 173 razy
Wynik postępowania
1 20.08.2013.10.35.03_wynik_postA_powania.pdf 2013-08-20 10:35:03