Budowa sieci wodociągowej- przesyłowej w północno-wschodniej części Gminy Węgorzyno: Runowo- Kraśnik ; Lesięcin-Gardno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 27.08.2013.12.50.14_OgA_oszenie_WodociA_g.docx 2013-08-27 12:50:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 27.08.2013.12.50.14_SIWZ_WodociA_g_g._WA_gorzyno.docx Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 12:50:14 287 razy
2 za??czniki_do_przetargu_wodoci?g.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 12:50:14 0 razy
3 za??czniki_do_przetargu_wodoci?g.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 12:51:36 0 razy
4 zalaczniki_do_przetargu_wodociag.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-08-27 12:53:45 263 razy
Wynik postępowania
1 01.10.2013.13.40.23_informacja_o_wyborz.pdf 2013-10-01 13:40:23
Udzielenie zamówienia
1 10.10.2013.18.10.29_OgA_oszenie_o_udzieleniu_-__WodociA_g.docx 2013-10-10 18:10:29