Dostawa opału do punktów przedszkolnych w Mieszewie i Sielsku, do kotłowni w budynku ul. Kopernika 11 w Węgorzynie; budynku Urzędu Miejskiego w Węgorzynie oraz świetlic wiejskich

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 19.09.2013.14.38.00_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-09-19 14:38:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 19.09.2013.14.38.00_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-09-19 14:38:00 121 razy
Wynik postępowania
1 08.10.2013.08.27.26_wynik_postA_powania.pdf 2013-10-08 08:27:26
Udzielenie zamówienia
1 16.10.2013.12.07.43_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2013-10-16 12:07:43