Przebudowę drogi wewnętrznej gminnej na działce o nr ewidencyjnym 1250/10 obręb nr 1 miasto Węgorzyno. PRZETARG NR II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 03.10.2013.10.55.32_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu..docx 2013-10-03 10:55:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 03.10.2013.10.55.32_SIWZ_droga_pod_A_A_cznikiem..doc Po terminie otwarcia ofert 2013-10-03 10:55:33 116 razy
2 za??czniki_do_przetargu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-03 10:55:33 0 razy
3 zalaczniki_do_przetargu.zip Po terminie otwarcia ofert 2013-10-03 10:57:16 114 razy