Dowóz uczniów na podstawie biletów miesięcznych do Gimnazjum w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Węgorzynie, Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 30.10.2013.15.54.10_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2013-10-30 15:54:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.11.2013.15.18.38_SIWZ_dowozy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 15:18:38 239 razy
2 04.11.2013.15.18.53_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 15:18:53 216 razy
3 04.11.2013.15.19.15_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-04 15:19:15 253 razy
Wynik postępowania
1 17.12.2013.15.04.50_wynik_postA_powania.pdf 2013-12-17 15:04:50
Udzielenie zamówienia
1 09.01.2014.15.02.23_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-01-09 15:02:23