Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego edycja 2013- remontu lokali socjalnych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.11.2013.11.59.15_ogA_oszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-11-22 11:59:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.11.2013.11.59.15_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 11:59:15 152 razy
2 22.11.2013.12.00.09_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:00:09 65 razy
3 22.11.2013.12.00.28_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:00:28 69 razy
4 22.11.2013.12.00.45_ZaA_A_cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:00:45 83 razy
5 22.11.2013.12.01.29_ZaA_A_cznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:01:29 63 razy
6 22.11.2013.12.01.46_ZaA_A_cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:01:46 135 razy
7 22.11.2013.12.02.03_ZaA_A_cznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:02:03 351 razy
8 22.11.2013.12.02.22_ZaA_A_cznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:02:22 66 razy
9 22.11.2013.12.02.36_ZaA_A_cznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-22 12:02:36 144 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 27.11.2013.15.31.00_odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-11-27 15:31:00
Wynik postępowania
1 03.12.2013.15.32.00_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2013-12-03 15:32:00