Dostawa i magazynowanie, do czasu realizacji robót materiałów budowlanych, oraz dostawa narzędzi oraz sprzętu niezbędnych do realizacji w ramach zadania Gminne programy aktywizacji społeczno - zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego - edycja 2013- remontu lokali socjalnych. PRZETARG NR 2

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 04.12.2013.13.35.51_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2013-12-04 13:35:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 04.12.2013.13.35.51_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:35:51 143 razy
2 04.12.2013.13.36.10_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:36:10 129 razy
3 04.12.2013.13.36.26_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:36:26 151 razy
4 04.12.2013.13.36.36_ZaA_A_cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:36:36 389 razy
5 04.12.2013.13.36.48_ZaA_A_cznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:36:48 68 razy
6 04.12.2013.13.37.00_ZaA_A_cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:37:00 61 razy
7 04.12.2013.13.37.13_ZaA_A_cznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:37:13 102 razy
8 04.12.2013.13.37.27_ZaA_A_cznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:37:27 72 razy
9 04.12.2013.13.37.37_ZaA_A_cznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2013-12-04 13:37:37 129 razy
Wynik postępowania
1 12.12.2013.14.12.28_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2013-12-12 14:12:28