Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie w 2014 roku planowanego deficytu budżetu gminy Węgorzyno z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.900.000,00 zł.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 16.05.2014.11.37.33_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.pdf 2014-05-16 11:37:33
2 22.05.2014.12.08.29_zmiana_ogloszenia.pdf 2014-05-22 12:08:29
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 16.05.2014.11.37.33_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:37:33 502 razy
2 16.05.2014.11.37.56_ZaA_A_cznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:37:56 646 razy
3 16.05.2014.11.38.13_ZaA_A_cznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:38:13 553 razy
4 16.05.2014.11.38.32_ZaA_A_cznik_nr_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:38:32 440 razy
5 16.05.2014.11.38.44_ZaA_A_cznik_nr_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:38:44 437 razy
6 16.05.2014.11.39.01_ZaA_A_cznik_nr_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:39:01 424 razy
7 16.05.2014.11.39.17_ZaA_A_cznik_nr_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:39:17 704 razy
8 16.05.2014.11.39.31_ZaA_A_cznik_nr_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:39:31 496 razy
9 16.05.2014.11.39.43_ZaA_A_cznik_nr_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:39:43 561 razy
10 16.05.2014.11.39.54_ZaA_A_cznik_nr_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:39:54 472 razy
11 16.05.2014.11.40.07_ZaA_A_cznik_nr_10.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:40:07 467 razy
12 16.05.2014.11.40.20_ZaA_A_cznik_nr_11.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-16 11:40:20 442 razy
13 22.05.2014.12.09.26_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-22 12:09:26 273 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 22.05.2014.12.08.29_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-22 12:08:29
2 22.05.2014.12.08.50_odpowiedz_na_pytania_wykonawcow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-22 12:08:50
3 23.05.2014.13.47.32_odpowiedz_na_pytania_wykonawcA_w_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-23 13:47:32
4 28.05.2014.12.45.38_odpowiedz_na_pytania_wykonawcy_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-28 12:45:38
5 02.06.2014.10.26.39_odpowiedzi_na_pytania_wykonawcy_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-02 10:26:39
6 05.06.2014.08.33.54_odpowiedz_na_pytania_wykonawcy_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-05 08:33:54
7 10.06.2014.10.53.48_odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy_6.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-10 10:53:48
8 13.06.2014.13.08.37_odpowiedz_na_pytania_wykonawcy_7.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-06-13 13:08:37
Wynik postępowania
1 18.06.2014.12.13.18_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-06-18 12:13:18
Udzielenie zamówienia
1 01.07.2014.14.13.31_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2014-07-01 14:13:31