Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Węgorzyno

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.05.2014.16.36.13_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-05-26 16:36:13
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.05.2014.16.36.13_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-26 16:36:13 88 razy
2 26.05.2014.16.37.14_Zalacznik_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-26 16:37:14 79 razy
3 26.05.2014.16.37.24_Zalacznik_nr_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-26 16:37:24 75 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 28.05.2014.12.44.16_odpowiedz_na_pytanie_wykonawcy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-28 12:44:16
2 30.05.2014.13.53.10_odpowiedz_na_pytania_wykonawcy_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 13:53:10
3 30.05.2014.13.53.51_modyfikacja_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-05-30 13:53:51
Wynik postępowania
1 05.06.2014.09.23.19_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf 2014-06-05 09:23:19