Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gościsław, o dł. 0,98 km, szer. 4,0m , na dz. nr 4 , 7/1 , 3/1 - obr. Gościsław

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 22.07.2014.11.22.42_OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_droga_Goscislaw.docx 2014-07-22 11:22:42
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 22.07.2014.11.22.42_SIWZ_-_droga_GoA_cisA_aw.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 11:22:42 136 razy
2 zalaczniki_do_siwz_-_droga_goscislaw.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-07-22 11:22:42 139 razy
Wynik postępowania
1 28.08.2014.10.56.17_informacja_o_wyborz.pdf 2014-08-28 10:56:17