Usuwanie wad i usterek w zakresie od S188 do S196 dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w granicach aglomeracji Węgorzyno, etap-I - PRZETARG II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 26.08.2014.13.38.36_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2014-08-26 13:38:36
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 26.08.2014.13.38.36_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 13:38:36 180 razy
2 26.08.2014.13.38.52_ZaA_A_cznik_nr_1_-_wzA_r_umowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 13:38:52 119 razy
3 26.08.2014.13.39.40_ZaA_A_cznik_nr_2_-_wzA_r_gwarancji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 13:39:40 115 razy
4 zalaczniki_do_przetargu.exe Po terminie otwarcia ofert 2014-08-26 15:27:55 190 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 05.09.2014.11.19.22_10511.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-05 11:19:22
Wynik postępowania
1 12.09.2014.11.54.32_zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2014-09-12 11:54:32
Udzielenie zamówienia
1 29.09.2014.10.33.34_ogloszenie_o_udzieleniu.pdf 2014-09-29 10:33:34