Zagospodarowanie terenu osiedla 40-lecia PRL w miejscowości Węgorzyno ? ETAP I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.08.2014.14.10.14_ogA_oszenie_o_zamA_wieniu_-_zagospodarowanie_osiedle_40-lecia.docx 2014-08-28 14:10:14
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 28.08.2014.14.10.14_SIWZ_-_osiedle_40-lecia.docx Po terminie otwarcia ofert 2014-08-28 14:10:14 196 razy
2 za??cznik_do_siwz_-_chodnik_osiedle_40-lecia.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-08-28 14:10:14 0 razy
3 za??cznik_do_siwz_-_chodnik_osiedle_40-lecia.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-08-28 14:12:38 0 razy
4 zalacznik_do_siwz_-_chodnik_osiedle_40-lecia.zip Po terminie otwarcia ofert 2014-08-28 14:15:52 185 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 11.09.2014.11.22.17_Odpowiedz_na_zapytania_-_os._40-lecia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-11 11:22:17
2 11.09.2014.11.22.36_Remiza_WA_gorzyno_modyfikacja_SIWZ_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2014-09-11 11:22:36
Wynik postępowania
1 23.09.2014.14.54.17_informacja_o_wyborz.docx 2014-09-23 14:54:17